Cenník

Individuálny tréning

 • Funkčný tréning

  15,- EUR/60 min ; 20,- EUR/90 min

 • CORE tréning (HSSCH)

  15,- EUR/60 min

 • Tréning pre deti a mládež

  12,- EUR/60 min

 • Sedavé zamestnanie

  15,- EUR/60 min ; 20,- EUR/90 min

 • Cvičenie pre dvojice

  20,- EUR/60 min ; 25,- EUR/90 min

 • Špecializovaný tréning pre konkrétny šport

  15,- EUR/60 min ; 20,- EUR/90 min

Pohybová rehabilitácia

 • DNS

  20,- EUR/60 min

 • SM Systém

  15,- EUR/60 min

 • Korekčné cvičenie

  15,- EUR/60 min ; 20,- EUR/90 min

 • Foam rolling (myofascial realse)

  15,- EUR/60 min

Mobilizačné (uvoľňovacie) techniky

 • 25,- EUR/60 min

Komplexná funkčná diagnostika

 • zadarmo/30 min

  Komplexná funkčná diagnostika sa uskutoční vždy v úvode prvého tréningu/cvičenia, ktorého celková dĺžka
  bude minimálne 90 minút (30 min – diagnostika, 60min/90 min – tréning).