Individuálny tréning

Project Description

Funkčný tréning

Funkčný tréning sa zameriava na základné pohybové vzory a zlepšovanie výkonnosti. V dnešnej dobe, mnohokrát v dôsledku nášho zamestnania, nevykonávame pohyby správne a svaly neplnia svoju funkciu, čo vedie k rôznym deformitám, dysbalanciám a nesprávnemu držaniu tela. Funkčný tréning sa prispôsobuje potrebám a výkonnosti Vášho tela pri každodenných aktivitách a športe. Využíva sa najmä váha vlastného tela a iné pomôcky. Cieľom tréningu je zabezpečiť funkčnosť celého tela, svalovú rovnováhu, využívanie plných rozsahov, ktoré spoločne zlepšujú výkon.

CORE tréning

CORE tréning je zameraný na posilňovanie telesného jadra. Tieto svaly pri správnej aktivácii a koordinácii pôsobia ako stabilizátor driekovej chrbtice a zabezpečujú stabilitu celej chrbtice. Cvičenie a následná aktivácia hlbokého stabilizačného systému zlepšuje mechaniku pohybu v základných pohybových vzoroch, zlepšuje funkčnosť svalov okolo chrbtice a panvy, zvyšuje koordináciu a timing svalov podieľajúcich sa na stabilizácii. Výhody CORE tréningu sú odstraňovanie zlého pohybového stereotypu, správne dýchanie, prevencia zranení a správne držanie tela ako aj efektívne zapájanie svalov a svalových slučiek.

Tréning pre deti a mládež (do 15r.)

Špecializácia na konkrétny šport je dnes veľmi bežným javom, ktorý so sebou prináša negatívne dopady na vývoj mladého tela ako napr. preťaženie kĺbov, strata rýchlosti. Správne zvolenými tréningovými metódami, pravidelným strečingom a adekvátnym zaťažením je možné tieto negatívne vplyvy odstrániť. Správne cvičenie a zaťaženie prináša pre mladé telo množstvo pozitív ako napr. zvyšovanie denzity kostí, kompenzáciu zlého držania tela, prípravu tela na športovú záťaž, prevenciu zranení a bolestí, zlepšenie kondície a športovej výkonnosti.

Sedavé zamestnanie

Sedavé zamestnanie ako aj jazda v aute má na naše telo výrazne negatívny dopad . Dochádza k deformitám v držaní tela, čo môže postupne spôsobovať bolesť pri vykonávaní akejkoľvek pohybovej činnosti. Vykonávanie zamestnania si preto vyžaduje pripravenosť nášho tela zvládať túto každodennú záťaž. Je dôležité si tento fakt uvedomiť a nepodceniť ho. Nájdime si čas aj v dnešnej hektickej dobe odvďačiť sa nášmu telu za vykonanú prácu.

Cvičenie pre dvojice

Ide o cvičenie vo dvojici, pričom je len na Vás či zoberiete Vašu polovičku, súrodenca alebo dobrú kamarátku/kamaráta. Tréning prebieha interaktívnou formou pod dohľadom trénera s tým, že obsah tréningu bude stanovený s ohľadom na Vaše potreby, očakávania a ciele, ktoré si na začiatku stanovíme. Využite svoj spoločný čas aktívne a urobte zároveň niečo pre svoje zdravie. Zaručujeme Vám kvalitné cvičenia, zábavu a vzájomnú motiváciu a podporu.

Špecializovaný tréning pre konkrétny šport

Každý šport je špecifický vo využívaní svalových reťazcov a zapájaní jednotlivých svalov. Aby sme predišli zraneniam a dosiahli maximálnu výkonnosť musí naše telo pracovať ako jeden celok. Pri tomto type tréningu uvoľňujeme preťažené svaly, posilňujeme oslabené svaly a imitujeme pohybové vzory v konkrétnom športe. Jedná sa o výborné a častokrát potrebné doplnenie k športovej špecializácii a vhodnú formu kompenzácie.

Project Details