Komplexná funkčná diagnostika

Project Description

Diagnostika nám slúži na zistenie problémových miest na našom pohybovom aparáte. Analyzujeme skrátené a oslabené svaly, nesprávne pohybové stereotypy a držanie tela. Ich vyhodnotením následne dostávame informácie potrebné na korekciu a kompenzáciu vzniknutých porúch. Ak by sme nebrali ohľad na tieto disfunkcie, cvičenie by nebolo efektívne a ťažko by sme sa dostávali k želanému efektu.

Project Details