Mobilizačné (uvoľňovacie) techniky

Project Description

Mobilizačné techniky ovplyvňujú pohyblivosť kĺbov, končatín a chrbtice, pričom ich účelom je uvoľnenie napätia a blokácie v tele. Pod pojmom mobilizácia treba chápať postupné obnovovanie pohyblivosti kĺbu pri jeho funkčnej poruche. Vykonáva sa opakovanými, nenásilnými pohybmi v smere obmedzenia pohybu.

Project Details