Pohybová rehabilitácia

Project Description

Foam rolling

Patrí medzi najznámejšie typy tzv. „self-myofascial release“. Myofasciálne samo-uvoľňovanie je forma manuálnej terapie, ktorá má za úlohu uvoľniť stuhnutosť vo fascii. Fascia je mäkká zložka spojivového tkaniva prepájajúca všetky systémy v ľudskom tele, ktorá preniká a obklopuje svaly, kosti, orgány, nervy, cievy a tiahne sa od hlavy po päty, od prednej časti k zadnej, od povrchu až do hĺbky. Myofasciálne uvoľňovanie je forma manuálnej terapie, ktorá ovplyvňuje fasciu. Tá je počas záťaže, či už pri športovej aktivite alebo v bežnom živote, vystavovaná veľkému stresu a napätiu, čo vedie k jej stiahnutiu. Tým, že prilieha na sval, obmedzuje rozsah pohybu, spôsobuje menší prietok krvi a spôsobuje menšiu bolesť. Na svalových vláknach sa nachádzajú spúšťacie body (tzv. „trigger points“) a tie môžu produkovať lokálnu bolesť alebo ju prenášať do iných častí. Prostredníctvom tejto techniky sa uvoľnia bolestivé miesta a svalové napätie, ktoré spôsobuje nepríjemnú stuhnutosť.

Špirálna stabilizácia chrbtice (SM Systém)

Predstavuje systematické cvičenie zamerané na pohybový aparát človeka, predovšetkým jeho chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom cvičenia je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek. SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania a klinických štúdii. Metóda je založená na pravidelnom cvičení vyvinutom MUDr. Smíškom na základe poznatkov zo sveta fyzioterapie, jeho osobných skúseností a klinických štúdií. SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela, a tým vplýva na správne vykonanie pohybu. Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.

DNS – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia

Je koncept založený na vývojovej kineziológii a zameraný na pohybové stereotypy človeka, ich diagnostiku a nápravu. Zakladateľom je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., svetovo uznávaný fyzioterapeut, prednosta rehabilitačnej kliniky 2. Lekárskej fakulty UK v Prahe. Táto metóda sa zameriava na správne prevedenie pohybu, držanie tela a zapájanie posturálnych svalov. Pracuje sa tu s najbežnejšími pohybovými stereotypmi a správnym dychovým vzorom. Odstraňujú sa chybné pohybové vzory, zapájajú sa svaly telesného jadra („core“), zabraňuje sa preťažovaniu jednotlivých segmentov, ktoré vyúsťujú do chronickej bolesti chrbtice. Po náprave chybného stereotypu je možné vykonávať športovú a pohybovú činnosť efektívne na maximálnej úrovni.

Korekčné cvičenia

Pohybová terapia, ktorá kombinuje presné plynulé pohyby so správnym dýchaním s cieľom zlepšiť silu a pružnosť svalov, a tým spevniť celé telo. Ide o preventívne cvičenie proti bolestiam pohybového aparátu v dôsledku nesprávneho držania tela so zámerom zlepšiť celkovú telesnú zdatnosť a kondíciu.

Project Details