Individuálny tréning

  • Funkčný tréning
  • CORE tréning
  • Tréning pre deti a mládež (do 15r.)
  • Sedavé zamestnanie
  • Cvičenie pre dvojice
  • Špecializovaný tréning pre konkrétny šport

POHYBOVÁ REHABILITÁCIA

  • DNS (Dynamická Neuromuskulárna stabilizácia)
  • SM Systém (Špirálna stabilizácia chrbtice)
  • Korekčné cvičenie
  • Foam rolling (Myofascial release)

KOMPLEXNÁ FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

MOBILIZAČNÉ (UVOĽŇOVACIE) TECHNIKY